Zelenbio

zelenbio

Какво е био?

Знакът БИО на даден продукт означава, че той е произведен съгласно изискванията на Наредба 2092/91 на ЕК за биологичното земеделие.

 

Основните принципи са:

- забрана за употреба на химически синтетични и лесно разтворими минерални торове;

- забрана за употреба на генни технологии под всякаква форма;

- намален брой позволени добавени вещества;

- хуманно отглеждане на животните, позволяващо достатъчно пространство, светлина и свеж въздух на всяко животно;

- забрана за рутинно добавяне на лекарства във фуража без належаща болест.

 

Предимства на био храните:

- липса или изключително ниско съдържание на опасни добавени вещества;

- съдържат повече хранителни вещества, защото са обработени по целесъобразен начин;

- вкусът на повечето био продукти е значително по-добър, поради което майсторите готвачи предпочитат био продутките;

- нови изследвания показват, че био храните имат по-добри "жизнени" показатели от конвенционалните.

 

Това важи за био храните. За био козметиката има други правила.